Taide- ja terapiakurssit

Sisältökuvaukset

Yksilötaideterapia

Tunnemaalaus on hyvä ja turvallinen  keino tutkia omaa elämää.   Kuva kertoo juuri sen verran kuin kuvan tekijä on valmis siitä näkemään. Kuvaa ei tulkita vaan kuvan tekijä on itse asiantuntija kuvalleen. Terapeutti kyselee kuvasta ja maalaaja kertoilee siitä.    Kaikille puhuminen ei ole se helpoin tapa ilmaista itseään, siksi kuva on erittäin hyvä  väline tunneilmaisuun.

Terapiakerta sisältää aina senhetkiset tunnelmat, maalaushetken ja lopuksi kuvan katsomisen yhdessä, jossa mietitään kuvan kertomien asioiden yhteyttä arkeen.  Mitään aikaisempia taitoja ei tarvita. Terapiakerta kestää 75 min.  Kertojen määrä ja tiheys sovitaan yksilöllisesti.   Yleisimpiä tapoja on ollut joka toinen viikko 10 kertaa.

Jos ei ole aikaisempaa kokemusta taideterapiasta, on mahdollisuus sopia muutaman kerran kokeilu, jonka jälkeen voi tehdä päätöksen jatkamisesta. Tutustumiskäynti on ilmainen. Tunnemaalauksen lisäksi on mahdollisuus käyttää terapiassa myös valokuvia elämän varrelta.

Lasten/nuorten  taideterapiassa käytetään menetelminä  myös mm.tunnekuvia, leikkiä, rakenteluja, roolivaatteita ja valokuvausta riippuen lapsen/nuoren lähtötasosta tunneilmaisuun. Tavoitteena on onnistumiskokemusten kautta kohottaa itsetuntoa, löytää keinoja tunneilmaisuun ja arjen haasteisiin, vahvistaa olemassa olevaa hyvää  ja näin saada voimavaroja kasvuun ja itsenäistymiseen.

Maalausretriitti

Maalausretriitti on hiljaisuusretriitti. Retriitti sisältää rukoushetkien lisäksi mahdollisuuden maalaamiseen. Retriitin alussa saa ohjauksen maalaukseen ja sen jälkeen voi maalata koko retriitin ajan omaan tahtiin. Mitään aikaisempia maalaustaitoja ei tarvitse. Retriitin aikana on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluhetkeen kuvan äärellä.

Vauvojen värikylvyt

Vauvojen värikylpy on vauvaperheille tarkoitettu kuvataiteellinen paja, jossa edetään materiaalien ja värien kokemisesta vauvan itsensä tuottamaan jälkeen. Lisätietoa www.varikylpy.fi

Siirtymäriitti-askel uuteen

Siirtymäriitti on päivän mittainen matka, jossa taideterapeuttisin harjoituksin otetaan askel kohti  uutta.  Voisiko jo jotain jättää taakseen, luopua jostain, jotta jotain uutta mahtuisi tilalle?  Onko joku asia, tunne tai tapahtuma, joka kulkee painolastina mukana?

Matkalle ei tarvitse muuta kuin oman motivaation ja halun muutokseen. Ehkä joku on työstänyt jo pidempään jotain asiaa ja ehkä joku vasta kerää rohkeutta ottaa ensiaskeleita uuteen suuntaan? Jokainen tekee oman henkilökohtaisen matkan ja jokainen saa kertoa matkastaan juuri sen verran kuin haluaa. Mitään aikaisempia maaalaustaitoja ei tarvitse ja kaiken materiaalin saa paikan päältä.

Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin

Luovuusmatka alkaa vasemman käden viivalla ja sen jälkeen jokainen työstää omaa henkilökohtaista prosessiaan taideterapeuttisin menetelmin. Tekniikkana tunnemaalaus, johon ei tarvitsee mitään aikaisempia taitoja. Käytännön harjoitusten avulla koetaan luovuusmatka, jossa etsitään omia voimavaroja ja vahvuuksia. Matkaeväiksi tarvitaan vain  uteliaisuus ja rohkeus uusien näkökulmien kohtaamiseen. Kaiken materiaalin saa paikan päältä.

Tutkimusmatka minuuteen

Tutkimusmatka minuuteen kurssien sisältö on sama kuin luovuusmatkan, mutta kurssin kesto on lyhyempi.  Sopii erityisesti silloin, kun haluaa tutustua ensimmäistä kertaa tunnemaalaukseen ja kokeilla kuvan voimaa  tutkimusmatkalle omaan minuuteen.

Voimaeläin turvaksi tunneilmaisuun

Lapsilla on monenlaisia pelkoja, jotka heitä mietityttävät. Lapset tarvitsevat usein tunneilmaisuun rohkaisua ja aikuisen tukea. Turvallisen voimaeläimen avulla lapset voivat käsitellä omia tunteitaan luovuuuden ja leikin avulla.

Koulutuspäivän aikana jokainen valmistaa massasta itselleen pienen voimaeläimen ja pesän, joita voi työssään käyttää mallina. Koulutuspäivä sisältää myös käytännön harjoituksia, joissa syvennetään voimaeläimen merkitystä tunneilmaisussa.  Jokainen voi soveltaa harjoituksia työpaikalleen sopivaksi.

Ideoita kädentaitoihin – halpaa ja hauskaa kierrätysmateriaaleista

Onko ideat lopussa tai määrärahat hävinneet ? Yhden päivän koulutus, jossa saa todella monipuolisesti sekä kirjallista infoa että malleja kierrätysmateriaalin käytöstä.

Valokuvien hyödyntäminen uusilla luovilla tavoilla

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ja laajentamaan valokuvan käyttöä. Kurssilla tutustutaan lyhyesti Suomessa ja ulkomailla vallitseviin valokuvan terapeuttisiin menetelmiin. Kurssilla esitellään myös valokuvasuuntauksiin liittyvää  kirjallisuutta, sekä muuta valmista valokuvamateriaalia.

Osallistujien tuomia valokuvamateriaalikopiota työstetään luovin menetelmin.  Menetelmän kautta tutustutaan erilaisiin työtapoihin, joissa käytetäään valmista kuvamateriaalia. Tämän lisäksi tehdään käytännön harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään tai elämässään.


taideterapia_matka_minuuteen_tulevat_linkkitaideterapia_matka_minuuteen_menneet_linkkitaideterapia_matka_minuuteen_kurssit_linkki

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: